Kaerperdeel / Body Parts

This page will list body parts. 11/30/14

C

Cells (en)

K

Kidney (en)

L

die Lewwer (pdc)
Liver (en)

M

Matrix (en)
die Milz (pdc)

N

die Nier; plural die Niere (pdc)

S

Spleen (en)

Z

die Zell; plural die Zelle (pdc)

No comments:

Post a Comment